VOGNER TIL SALGS

..

Til Salgs

Fin og velholdt Hobby 560WLU Prestige 2018 – modell kjøpt ny hos Campinggården Drammen  med Iso fortelt fra Proffcamp kjøpt i 2013.

Selges på “rot” med møbler og løsøre inkludert i prisen. Av løsøre kan blant annet nevnes garderobeskap, sofa, veggmontert tv, stor parasoll, 2 terrassebord med 6 stoler.

Iso forteltet har laminatgulv og minikjøkken med kjøkkenbenk. Det er i tillegg gardiner/rullgardiner på alle vinduer.

Vognen har vært brukt i 2 sesonger av 2 voksne personer. Den har 2 frittstående senger og toalett, vask og dusj innerst i vognen. Vognen er meget pen og framstår nesten som ny. Vognen er sertifisert.

Pris kr. 420 000,-

Selger kjenner ikke til noen feil eller mangler på verken vogn eller fortelt.

For nærmere opplysninger kontakt Simen Andersen på telefon nr. 91 53 29 26. Visning må forhåndsavtales med Bibbi Asp på telefon nr. 95 05 84 05

Sesongplass 649

Regler for vogner til salgs på KNA Oddane Sand Camping gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 03.05.2021

.

Til salgs

Campingvogn og isolert fortelt (Vestcamp) selges samlet.

Campingvogn er fra ca. 1995 og Vestcamp fra 2010.

Sesongplassen er opparbeidet med belegningsstein og levegger.

Sesongplass 584 ligger som nærmeste nabo til lekeplassen

Det er 2 parkeringsplasser med sesongplassen. (betaler ekstra for parkeringsplass nr. 2)

Det meste av inventar medfølger, 2 kjøleskap, gass ovn, sofa, bord, tv, det meste av kjøkkenutstyr og spisegruppe ute. Campingvognen har 4 faste sengeplasser, en dobbelt seng og 2 enkle senger.

Pris kr 120 000,-

Kontakt Tom Taraldsrud på telefon 94820719

Sesongplass 584

Regler for vogner til salgs på KNA Oddane Sand Camping gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 21.04.2021

.

.

.

Utdrag fra AVTALE for 2021 OM LEIE AV CAMPINGPLASS

FOR SESONGGJESTER;  regler for salg.

 Regler om salg av innretninger på plassen “på rot”

1.1          Regler for salg av campingvogner/isolerte fortelt “på rot”

Med salg av vogn/isolert fortelt på rot menes salg av campingvogn/isolert fortelt i kombinasjon med salg av rett til benyttelse av Plass (“Salg“).

Salg til nære familiemedlemmer i rett ned- eller oppstigende linje og til ektefelle/samboer (ekteskapslignende forhold) kan fritt skje. Det kreves ikke samtykke fra KNA, men det må straks gis underretning om salget til KNA.

Annet salg skal meldes til KNA ved bruk av særskilt skjema (som blir utlevert på forespørsel). Salgsprosessen kan ikke igangsettes før slik melding er gitt og bekreftet mottatt av KNA. For salg gjelder dessuten slike regler:

  • Ved Salg, har øvrige KNA-medlemmer som allerede er Leiere av Sesongplass, og som melder sin interesse, første fortrinnsrett til kjøp av vogn/isolert fortelt med leierett til Plassen eller til å overta Sesongplassen alene. Dernest har andre KNA-medlemmer på KNAs venteliste slik fortrinnsrett. Eventuell tildelt plass må deretter aksepteres innen en uke.
  • Salg skal annonseres internt på KNAs hjemmeside med fire ukers varsel for benyttelse av fortrinnsretten. Leiere må selv følge med og gi bud til selger samt melde ifra til KNA.
  • Tildeling av Plass etter Salg gjøres av KNA. På ellers like vilkår gjelder ansiennitetsprinsippet eller eventuell venteliste. Hvis ingen står på venteliste kan salg skje til andre enn eksisterende KNA-medlemmer.
  • Avtale om kjøp og gjennomføring av Salg avtales mellom partene direkte. KNA har intet ansvar for noen del av det.
  • Det kreves at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass.
  • Leier av Sesongplass skal betale KNA et “gebyr” stort kr 10 000 inkl. mva. per gang for annonsering av utlysning av Salg på hjemmesiden til KNA. Etter gjennomført Salg skal ny Leier av Sesongplass betale kr 5 000 inkl. mva. for ny registrering av Sesongplass i ny Leiers navn.
  • Ved uenighet eller uklarhet avgjør KNA i det enkelte tilfelle praktisering av reglene for Salg.
  • Leiers rett til Salg under dette punkt er betinget av at ikke KNA selv har behov for Plassen som ledd i ombytting av en eller flere Plasser til eksisterende Leier(e) begrunnet i offentligrettslig regel-/forskriftsendring eller innskjerping. Se for øvrig punkt 6.1.2 ovenfor.

1.2          Regler for salg av villavogner “på rot”

Villavogner tillates kun solgt “på rot” etter særskilt avtale med KNA, og det kreves alltid at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass.