VOGNER TIL SALGS

 

 

Til salgs

Flott Hobby 560 Årsmodell 2005 til salgs.

Det er dobbeltseng framme med bad. Sofa i midten, som kan legges ned til soveplass, med lite kjøkken som inneholder kjøleskap, og oppvaskkum, bakerst er det køyesenger og klesskap.

Med Isocamp fra Mestercamp 2019 modell.

Isocamp har kjøkken og komfyr.

Vogn og Isocamp er velholdt med lamellgardiner i isocampen.

Pris kr. 249 000,-

Vogn og isocamp står på sesongplass 585 med kort vei til lekeplass og sanitæranlegg.

Kontakt Ståle på telefon nr. 47 94 34 54

Regler for salg av campingvogn og fortelt på “rot” gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 04.09.2023

 

 

Til Salgs

Tabbert Comtesse 560HE 2002 modell med Kampa Ace Air 400 All Season luftfortelt.

Antall soveplasser 5

Gulv og sentralvarme

Pris kr. 39 000,-

Kontakt Torild på telefon nr. 41 61 93 64

Vognen står på sesongplass 430 med kort vei til strand.

Regler for salg av campingvogn og fortelt på “rot” gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 17.08.2023

 

 

 

 

Til salgs

Fin Hobby 650 KMFE Prestige til salgs.

Isabella Penta fortelt følger med.

Pris kr. 145 000,-

Vognen står på sesongplass 570

Kontakt Frode på telefon nr. 90806927 for mer informasjon.

Regler for salg av campingvogn og fortelt på «rot» gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 14.04.2023

 

 

 

 

Informasjon til selger/kjøper ved salg av campingvogn

Formålet med denne informasjonen er å bistå med opplysninger som selger bør gi kjøper før avtale om salg av campingvogn inngås.

 1. Salg/kjøp av campingvogn

Det er kun campingvognen og forteltet som selges/kjøpes. Sesongplassen leies av KNA Oddane Sand Camping for ett år av gangen.

Selger skal informere om at det er enheten (campingvogn og fortelt) som selges og at kjøper må melde sin interesse for sesongplassen skriftlig til KNA Oddane Sand Camping.

 1. Sesongplassen

Sesongplassen leies kun for ett år av gangen, og en kan risikere å måtte flytte til annen sesongplass på kort varsel. Kostnadene som er knyttet til flytting av campingvogn og fortelt må dekkes av leier og skjer på egen risiko.

Kjøper må skriftlig melde sin interesse for plassen til KNA Oddane Sand camping innen frist angitt i regler for salg på «rot», se punkt D i dette vedlegget.

Kjøper/interessent med lengst ansiennitet, uavhengig av om kjøper ønsker campingvogn og fortelt som står på sesongplassen eller ikke, vil bli prioritert før kjøper/interessent med kortere ansiennitet.

KNA Oddane Sand Camping har kun ansvar for sesongplassen, og kjøp/salg av campingvogn og fortelt vil være selgers ansvar.

B.1 Risiko for bytte av sesongplass

Risikoen for bytte av sesongplass er presisert i avtalen som inngås hvert år mellom KNA Oddane Sand Camping og leietager i punkt 6.2 Anvist plass. I punkt 6.2.1 og 6.2.2 står det:

6.2.1 Utgangspunkt

KNA forstår at Leier kan ha ønske om spesiell plassering, også gjerne plassering ut ifra tidligere sesongleie, plassering i forhold til andre og begrunnet av andre hensyn. Slike ønsker vil i størst mulig utstrekning bli forsøkt oppfylt.

6.2.2 Bytte av plass

I den grad det er konkurrerende ønsker om plassering eller andre vektige hensyn tilsier det, er KNA suveren til alene å bestemme plassering eller eventuell omplassering av den enkeltes Plass. I gitte situasjoner kan også KNA bestemme at Leier skal bytte plass med kort varsel i løpet av Sesongen. Behovet for dette avgjøres etter en samlet vurdering alene av KNA under hensyn til fellesskapets, Campingplassens og KNAs interesser. Enhver kostnad forbundet med bytte av plass må dekkes av Leier selv.

 1. KNA medlemskap

Det er en forutsetning at alle som leier sesongplass på KNA Oddane Sand Camping er medlem i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og kan fremvise gyldig medlemskap.

 

 

 1. Regler for salg av vogn

Regler for salg av campingvogn og fortelt på «rot» er spesifisert i avtalen som selger har inngått med KNA Oddane Sand Camping under punkt 11 REGLER OM SALG AV INNRETNINGER PÅ PLASSEN “PÅ ROT”. I punkt

11.1 står det:

 1. 1 Regler for salg av campingvogner/isolerte fortelt “på rot”

Med salg av vogn/isolert fortelt på rot menes salg av campingvogn/isolert fortelt i kombinasjon med salg av rett til benyttelse av Plass (“Salg“).

Salg til nære familiemedlemmer i rett ned eller oppstigende linje og til ektefelle/samboer (ekteskapslignende forhold) kan skje etter samtykke fra KNA, og uavhengig av overnevnte ansiennitetsprinsipp.

Annet salg skal meldes til KNA ved bruk av særskilt skjema (som blir utlevert på forespørsel). Salgsprosessen kan ikke igangsettes før slik melding er gitt og bekreftet mottatt av KNA. For salg gjelder dessuten slike regler:

 • Ved Salg, har øvrige KNA-medlemmer som allerede er Leiere av Sesongplass, og som melder sin interesse, første fortrinnsrett til kjøp av vogn/isolert fortelt med leierett til Plassen eller til å overta Sesongplassen alene. Dernest har andre KNA-medlemmer på KNAs venteliste slik fortrinnsrett. Eventuell tildelt plass må deretter aksepteres innen en uke.
 • Salg skal annonseres internt på KNAs hjemmeside med fire ukers varsel for benyttelse av fortrinnsretten. Leiere må selv følge med og gi bud til selger samt melde ifra til KNA.
 • Tildeling av Plass etter Salg gjøres av KNA. På ellers like vilkår gjelder ansiennitetsprinsippet eller eventuell venteliste. Hvis ingen står på venteliste kan salg skje til andre enn eksisterende KNA-medlemmer.
 • Avtale om kjøp og gjennomføring av Salg avtales mellom partene direkte. KNA har intet ansvar for noen del av det.
 • Det kreves at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass.
 • Leier av Sesongplass skal betale KNA et “gebyr” stort kr 15 000 inkl. mva. per gang for annonsering av utlysning av Salg på hjemmesiden til KNA. Etter gjennomført Salg skal ny Leier av Sesongplass betale kr 5 000 inkl. mva. for ny registrering av Sesongplass i ny Leiers navn.
 • Ved uenighet eller uklarhet avgjør KNA i det enkelte tilfelle praktisering av reglene for Salg.
 • Leiers rett til Salg under dette punkt er betinget av at ikke KNA selv har behov for Plassen som ledd i ombytting av en eller flere Plasser til eksisterende Leier(e) begrunnet i offentligrettslig regel-/forskriftsendring eller innskjerping. Se for øvrig punkt 6.2.1 ovenfor.

 

Dato                                                                                                        Dato

 

Selger:                                                                                                    Kjøper:

 

….…………………………………………                                                            ……………………………………………….
Selgers signatur                                                                                     Kjøpers signatur

 

 

 

 

1.1              Regler for salg av villavogner “på rot”

Villavogner tillates kun solgt “på rot” etter særskilt avtale med KNA, og det kreves alltid at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass. Gebyr til KNA betales med kr 25 000 inkl. mva. per gang for annonsering av utlysning av Salg på hjemmesiden til KNA. Etter gjennomført Salg skal ny Leier av Sesongplass betale kr 5 000 inkl. mva. for ny registrering av Sesongplass i ny Leiers navn.