VOGNER TIL SALGS

.

Til salgs

Campingvogn og Isocamp til salgs

Campingvogn Hobby Prestige fra 2010

Lengde 810 cm Bredde 250cm

Innredet med køyesenger,  120 cm seng i front og 180 cm dobbeltseng bak.

Kjøkken og toalett i midten.

Soveplass til 6 stk.

Isocamp fra 2010

str. 6×3 meter

Innredet med kjøkkenbenk, kjøleskap og sovesofa. Nytt isolert gulv fra 2021.

Pris kr. 160 000,-

Campingvogn og Isocamp står på sesongplass 571

Ta kontakt med Irene Øyen på telefon nr. 91812671

Regler for salg av campingvogner/isolerte fortelt “på rot” gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 06.02.2023

 

Til salgs

Campingvogn og Toppcamp til salgs.

Campingvogn Hobby Exclusive fra 2003

Lengde 8,43 bredde 2,50 meter

Innredet med køyesenger i ene ende.

Dobbelt seng i andre ende.

Spiseplass/sofa i midten.

Soveplass til 6 stk.

 

Toppcamp fra 2019

Innredet med Ikea kjøkken, komfyr, kjøleskap og fryser.

Sovesofa i stuen.

Utstyr kan medfølge.

Pris kr. 250 000,-

Vogn/fortelt står på sesongplass 626

Kontakt Tina Rusdal telefon nr. 97146963 eller Cato Aagaard telefon nr. 40046499

Regler for salg av campingvogner/isolerte fortelt “på rot” gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 20.01.2023

 

 

Utdrag fra avtalen om leie av campingplass for sesonggjester

1.1            Regler for salg av campingvogner/isolerte fortelt “på rot”

Med salg av vogn/isolert fortelt på rot menes salg av campingvogn/isolert fortelt i kombinasjon med salg av rett til benyttelse av Plass (“Salg“).

 

Salg til nære familiemedlemmer i rett ned- eller oppstigende linje og til ektefelle/samboer (ekteskapslignende forhold) kan fritt skje. Det kreves ikke samtykke fra KNA, men det må straks gis underretning om salget til KNA.

 

Annet salg skal meldes til KNA ved bruk av særskilt skjema (som blir utlevert på forespørsel). Salgsprosessen kan ikke igangsettes før slik melding er gitt og bekreftet mottatt av KNA. For salg gjelder dessuten slike regler:

  • Ved Salg, har øvrige KNA-medlemmer som allerede er Leiere av Sesongplass, og som melder sin interesse, første fortrinnsrett til kjøp av vogn/isolert fortelt med leierett til Plassen eller til å overta Sesongplassen alene. Dernest har andre KNA-medlemmer på KNAs venteliste slik fortrinnsrett. Eventuell tildelt plass må deretter aksepteres innen en uke.
  • Salg skal annonseres internt på KNAs hjemmeside med fire ukers varsel for benyttelse av fortrinnsretten. Leiere må selv følge med og gi bud til selger samt melde ifra til KNA.
  • Tildeling av Plass etter Salg gjøres av KNA. På ellers like vilkår gjelder ansiennitetsprinsippet eller eventuell venteliste. Hvis ingen står på venteliste kan salg skje til andre enn eksisterende KNA-medlemmer.
  • Avtale om kjøp og gjennomføring av Salg avtales mellom partene direkte. KNA har intet ansvar for noen del av det.
  • Det kreves at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass.
  • Leier av Sesongplass skal betale KNA et “gebyr” stort kr 15 000 inkl. mva. per gang for annonsering av utlysning av Salg på hjemmesiden til KNA. Etter gjennomført Salg skal ny Leier av Sesongplass betale kr 5 000 inkl. mva. for ny registrering av Sesongplass i ny Leiers navn.
  • Ved uenighet eller uklarhet avgjør KNA i det enkelte tilfelle praktisering av reglene for Salg.
  • Leiers rett til Salg under dette punkt er betinget av at ikke KNA selv har behov for Plassen som ledd i ombytting av en eller flere Plasser til eksisterende Leier(e) begrunnet i offentligrettslig regel-/forskriftsendring eller innskjerping. Se for øvrig punkt 6.1.2 ovenfor.

1.2            Regler for salg av villavogner “på rot”

Villavogner tillates kun solgt “på rot” etter særskilt avtale med KNA, og det kreves alltid at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass. Gebyr til KNA betales med kr 25 000 inkl. mva. per gang for annonsering av utlysning av Salg på hjemmesiden til KNA. Etter gjennomført Salg skal ny Leier av Sesongplass betale kr 5 000 inkl. mva. for ny registrering av Sesongplass i ny Leiers navn.