VOGNER TIL SALGS

..

Til salgs

Campingvogn og isolert fortelt på sesongplass 539 på KNA Oddane Sand Camping til salgs.

Hobby Prestige 610 2001-modell med Proff-Camp isolert fortelt fra 2009, selges på rot.

Vognen har en lys og fin innredning i ask treverk.

Teltet er solid med 60mm vegger og tak. Innredet med kjøkken (inkl. kjøleskap og komfyr) med spiseplass samt møblert tv-stue. Laminat av Eik på gulv.

Terrassen har tre og steinplatting hvor diverse utemøbler medfølger, inkludert Weber gassgrill.

Det har blitt gjort diverse utbedringer de siste årene og vogn/fortelt fremstår i meget god stand.

Vogn/fortelt står på sesongplass 539  O.B.S plass 539 er dessverre feilmerket på kartet på hjemmesiden med plass nr. 439. Sesongplassen er 2 vogner opp fra pumpehus på Mølen siden.

Prisantydning kr. 350 000,-

For   mer informasjon send sms eller ta kontakt mellom kl. 17-19 på telefon  90752796 (man-ons) og telefon 45468900 (tor-søn)

Regler for vogner til salgs på KNA Oddane sand Camping gjelder.

Lagt ut på hjemmesiden 24.03.2021

.

.

.

Utdrag fra AVTALE for 2021 OM LEIE AV CAMPINGPLASS

FOR SESONGGJESTER;  regler for salg.

 Regler om salg av innretninger på plassen “på rot”

1.1          Regler for salg av campingvogner/isolerte fortelt “på rot”

Med salg av vogn/isolert fortelt på rot menes salg av campingvogn/isolert fortelt i kombinasjon med salg av rett til benyttelse av Plass (“Salg“).

Salg til nære familiemedlemmer i rett ned- eller oppstigende linje og til ektefelle/samboer (ekteskapslignende forhold) kan fritt skje. Det kreves ikke samtykke fra KNA, men det må straks gis underretning om salget til KNA.

Annet salg skal meldes til KNA ved bruk av særskilt skjema (som blir utlevert på forespørsel). Salgsprosessen kan ikke igangsettes før slik melding er gitt og bekreftet mottatt av KNA. For salg gjelder dessuten slike regler:

  • Ved Salg, har øvrige KNA-medlemmer som allerede er Leiere av Sesongplass, og som melder sin interesse, første fortrinnsrett til kjøp av vogn/isolert fortelt med leierett til Plassen eller til å overta Sesongplassen alene. Dernest har andre KNA-medlemmer på KNAs venteliste slik fortrinnsrett. Eventuell tildelt plass må deretter aksepteres innen en uke.
  • Salg skal annonseres internt på KNAs hjemmeside med fire ukers varsel for benyttelse av fortrinnsretten. Leiere må selv følge med og gi bud til selger samt melde ifra til KNA.
  • Tildeling av Plass etter Salg gjøres av KNA. På ellers like vilkår gjelder ansiennitetsprinsippet eller eventuell venteliste. Hvis ingen står på venteliste kan salg skje til andre enn eksisterende KNA-medlemmer.
  • Avtale om kjøp og gjennomføring av Salg avtales mellom partene direkte. KNA har intet ansvar for noen del av det.
  • Det kreves at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass.
  • Leier av Sesongplass skal betale KNA et “gebyr” stort kr 10 000 inkl. mva. per gang for annonsering av utlysning av Salg på hjemmesiden til KNA. Etter gjennomført Salg skal ny Leier av Sesongplass betale kr 5 000 inkl. mva. for ny registrering av Sesongplass i ny Leiers navn.
  • Ved uenighet eller uklarhet avgjør KNA i det enkelte tilfelle praktisering av reglene for Salg.
  • Leiers rett til Salg under dette punkt er betinget av at ikke KNA selv har behov for Plassen som ledd i ombytting av en eller flere Plasser til eksisterende Leier(e) begrunnet i offentligrettslig regel-/forskriftsendring eller innskjerping. Se for øvrig punkt 6.1.2 ovenfor.

1.2          Regler for salg av villavogner “på rot”

Villavogner tillates kun solgt “på rot” etter særskilt avtale med KNA, og det kreves alltid at ny Leier skriftlig aksepterer denne Avtales vilkår for leie av Sesongplass.